Приковывать

+ приковывать внимание слушателей tenere aures silentium;

приколачивать affigere [o, xi, xum];

прикосновениеtactus [us, m] (chordae ad tactum respondent); tactio [onis, f]; contagio [onis, f];

прикрасы exornatio [onis, f]; fucus [i, m]; praetextum [i, n];

+ без прикрас nullo apparatu;

прикрепить figere [o, xi, xum]; defigere; infigere; affigere; illigare [1]; destinare [1] (antennas ad malos); subjungere [o, nxi, nctum];

+ быть прикреплённым adhaerēre;

прикрытие praesidium [ii, n] (praesidia ad ripas disponere); subtectio [onis, f];

прикрыть operire [io, ui, rtum]; tegere [o, xi, ctum] (gladium clipeo); obtegere; protegere; contegere; subtegere (foliis ficulneis subtectus); praesidio esse;

прикрытый tectus [a, um]; protectus [a, um];

прилавок mensa [ae, f] tabernaria;

прилагательное (nomen) adjectivum [i, n];

прилагать, приложить adhibēre [eo, ui, itum]; addere [o, didi. Ditum]; adjicere [io, jeci, jectum]; adnectere [o, xui, xum] (aliquid ad aliquam rem, alicui rei); subnectere; impendere [o, ndi, nsum] (operam; curam); accommodare [1] (emplastra fracto capiti; operam studiis; animum negotio); applicare [1]; adjungere [o, nxi, nctum] (epistulam in fasciculum); apponere [o, posui, positum]; supponere (exemplum epistulae); admovēre [eo, movi, motum];

+ прилагать старания operam dare;

+ приложить усилия diligentiam adhibere;

+ приложить печать signum imprimere;

прилагаться accedere [o, cessi, cessum]; adjici [ior, jectus sum]; adnecti [or, nexus sum]; subnecti;

приладить accomodare [1] (ensem lateri); aptare [1]; adaptare [1]; associare [1];

приласкать permulcēre [eo, mulsi, mulsum]; blandiri [ior, itus sum];

прилегать adjacēre [eo, -,-]; attingere [o, tigi, tactum]; confingere [o, nxi, ctum]; imminēre [eo, -, -]; incumbere [o, cubui, cubitum]; urgēre [eo, ursi, -];

прилегающий accumbens [ntis]; appositus [a, um]; adjacens [ntis]; finitimus [a, um]; confinis [e]; conterminus [a, um]; subjectus [a, um];

приледниковый circumglacialis [e];

прилежание diligentia [ae, f];

+ с неослабным прилежанием semper ardente camino;

прилежно diligenter; sedulo; assidue; studiose; industrie;

прилежный diligens [ntis]; sedulus [a, um]; navus [a, um] (homo navus et industrius); assiduus [a, um] (circa scholas); acer [acris, acre] (ad perdiscendum); studiosus [a, um] (alicujus rei); industrius [a, um]; frequens [ntis] (Platonis auditor);

прилеплять agglutinare [1]; affingere [o, nxi, fictum] (manus statuae);

прилепляться haerēre [eo, haesi, haesum]; adhaerēre;

прилетать advolare [1];прилив accessus [us, m]; aestuum accessus; fretum [i, n];

прилипать haerēre [eo, haesi, haesum]; adhaerēre; inhaerēre; agglutinari [or, atus sum];

приличествовать decēre [eo, ui,-] (aliquem; alicui); convenire [io, veni, ventum]; congruere [o, ui,-]; accomodatum esse;

приличиеdecentia [ae, f] (ordo et d.); decor [oris, m]; honestas [atis, f]; dignitas [atis, f];

приличноliberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); decenter; convenienter; congruenter; apte;

приличный competens [ntis]; idoneus [a, um] (locus; tempus; verba); decens [ntis] (amictus; ornatus; motus corporis); decorus [a, um]; lautus [a, um]; honestus [a, um]; accomodatus [a, um]; aptus [a, um]; aequus [a, um];

приложение appendix [icis, m]; addenda [orum, npl]; supplementum [i, n]; additio [onis, f]; additamentum [i, n];

прилуниться Lunam appetere [o, i(v)i, itum];

прильнуть se adjungere [o, nxi, nctum] corpori alicujus;

приманивание illectus [us, m]; allectio [onis, f]; allectatio [onis, f];

приманиватьallicere [io, lexi, lectum]; allectare [1]; prolectare [1];

приманка lenocinium [ii, n]; lenocinamentum [i, n]; invitamentum [i, n] (ad aliquid); illecebrae [arum, fpl]; esca [ae, f]; hamus [i, m];

примат primatus [us, m];

применение adhibitio [onis, f]; usus [us, m] (domesticus; cotidianus; pedum; navium); applicatio [onis, f]; tractatio [onis, f]; accomodatio [onis, f];

применять adhibēre [eo, ui, itum]; uti [or, usus sum] (pecuniā; verbis; cornibus urorum pro poculis); usurpare [1] (poenam); applicare [1]; admovēre [eo, movi, motum] (curationem ad aliquem; remedia); exercēre [eo, ui, itum]; interponere [o, posui, positum]; accomodare [1]; traducere [o, xi, ctum];

+ применить силу к кому-л. vim in aliquem transmittere; injuriare;

пример exemplum [i, n]; exemplar [is, n]; specimen [inis, n]; initium [ii, n] (alicui initium alicujus rei praebere);

+ поучительный пример documentum [i, n];

+ взять кого-л. в пример assumere aliquem in exemplum;

+ приводить пример uti exemplo;

примерно circa; circiter;

примерныйexemplaris [e], imitandus [a, um];

примерять applicare [1]; metiendo addere [o, didi, ditum];примесь admixtio [onis, f]; admixtum [i, n]; additamentum [i, n]; faex [faecis, f] (terrena; salis);

+ без примеси purus [a, um]; sincerus [a, um];

примета omen [inis, n]; signum [i, n]; nota [ae, f]; scaeva [ae, f];

+ отчего у меня такая злосчастная примета? Cur omen mihi vituperat?

примечание annotatio [onis, f]; observatio [onis, f]; animadversio [onis, f]; notitio [onis, f]; explicatio [onis, f]; explanatio [onis, f]; commentarius [ii, m]; epistolium [ii, n], scriptura [ae, f] brevis; nota [ae, f], adnotatio [onis, f], glossula [ae, f], glossa [ae, f], scholion [ii / iou n (Gr)];

+ снабдить примечаниями annotare;

примешивать immiscēre [eo, ui, mistum/mixtum]; admiscēre;

примечательный insignis [e]; notabilis [e]; perspicuus [a, um]; spectabilis [e];

примирение placatio [onis, f]; reconciliatio [onis, f]; concordia [ae, f]; compositio [onis, f];

примирять componere [o, posui, positum] (aliquos); placare [1] (aliquem alicui); reconciliare [1];

примитивный primitivus [a, um];

приморский maritimus [a, um];

примыкать adjunctum esse (lateri castrorum); transire [eo, ii, itum] (in, ad sententiam alicujus); succedere [o, cessi, cessum] (ad alteram partem); adhaerēre [eo, haesi, haesum]; cohaerēre; claudere [o, si, sum];

примыкающий conterminus [a, um];

принадлежать pertinēre [eo, ui, tentum]; attinēre; spectare [1]; competere [o, tivi, titum]; haberi [eor, itus sum] (agri regi Apioni quondam habiti); esse (domus patris est);

принадлежащий proprius [a, um]; pertinens [ntis];

принадлежность pertinentia [ae, f]; attributio [onis, f]; positio [onis, f]; res [ei, f] accessoria; apparatus [us, m]; instrumentum [i, n];

принижать submittere [o, misi, missum];

принимать capere [io, cepi, captum] (pecuniam ab aliquo; praemia; cibum et potum; fessos hospitio); accipere [io, cepi, ceptum] (pecuniam; cibum; medicinam; aliquem hospitio); acceptare [1] (argentum; mercedes a discipulis; usuras; cognomina); excipere (aliquem clamore, plausu, tumultu; extremum spiritum alicujus); recipere; receptare; concipere; suscipere; admittere (aliquem ad se); sumere [o, mpsi, mptum] (cognomen; venenum); assumere (aliquid alicui; cibus assumitur intus); transumere; ascire [4]; asciscere; aestimare [1]; censere [eo, ui, censum]; dicere [o, xi, ctum]; existimare [1]; habere [eo, ui, itum]; ponere [o ,posui, positum]; tractare [1]; approbare [1];

+ принять с распростёртыми объятиями excipere aliquem manu et complexu;

+ принять присягу jusjurandum accipere;

+ у нас принято чтить великих людей est nobis in usu claros viros colere;

+ принимать с благодарностью gratā sumere manu;

+ принимать вид suscipere (judicis severitatem); simulare; mentiri;

+ принять суровый вид sumere vultus acerbos;

+ принимать решение в зависимости от исхода дела sumere animum ex eventu;

+ принимать на себя succedere (oneri);

+ принять на себя роль критика sumere animum censoris;

+ принять на себя защиту чьей-л. славы suscipere gloriam alicujus tuendam;

+ принять на себя обвинения вместо кого-л. se supponere criminibus pro aliquo; subire crimen;

+ принимать кого-л. ласково и милостиво accipere aliquem leniter clementerque;

+ принимать что-л. во внимание или близко к сердцу admittere aliquid ad animum; respicere;

+ принимать в число союзников assumere socios;

+ принимать кого-л. в римское гражданство suscipere aliquem in populi Romani civitatem;

+ принимать кого-л. в ученики suscipere aliquem erudiendum;

+ принять на себя защиту, ведение дела в суде suscipere (reum; causam; litem);

+ принимать условия subire condiciones;

+ принять мученискую смерть martyrizare;

приниматьсяaccedere [o, cessi, cessum] (ad aliquid);

+ приняться за что-л. admovere manus rei alicui, ad aliquam rem;

приноравливать accommodare [1] (sumptūs ad mercedes);

+ приноровить свою речь к ушам (пониманию) слушателей accommodare orationem auribus auditorum;

приноравливатьсяsubsequi [or, cutus sum]; se fingere [o, nxi, ctum]; se accomodare [1];

приносить gestare [1] (verba); suggerere [gero, gessi, gestum] (tela alicui); adducere [o, xi, ctum] (aurum secum); afferre [fero, tuli, latum] (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes affert; bruma nives affert); apportare [1]; facere [io, feci, factum] (gratulationem alicui);

+ приносить пользу prodesse [sum, fui, -]; adjuvare [o, juvi, jutum]; proficere [io, feci, fectum];

+ приносить плоды fruges ferre;

приношение tributum [i, n]; donarium [ii, n]; oblatio [onis, f]; offertorium [ii, n];

принтер prelum [i, n] (electronicum); typographus [i, m];

принуждать coarctare [1]; compellere [o, puli, pulsum] (ad praestationem, solutionem); impellere; cogere [o, egi, actum]; subigere (aliquem ad [in] deditionem); agere (nova quaerere tecta); adducere [o, xi, ctum]; angariare [1];

+ принуждать к уплате ad solutionem coarctare;

принуждение vis [is, f]; violentia [ae, f]; necessitas [atis, f]; compulsio [onis, f];

+ по принуждению invitus [a, um]; coactus [a, um];

принц Princeps [cipis, m];

+ наследный приц Princeps hereditarius; ­­

принцип principium [ii, n]; ratio [onis, f]; lex [legis, f]; initium [ii, n]; institutum [i, n]; primum [i, n];

+ принципиальный principialis [e];

+ принципиальное возражение objectio principialis;

принятие sumptio [onis, f]; assumptio [onis, f];

приободриться sumere [o, mpsi, mptum] animum;

приобрести accipere [io, cepi, ceptum]; excipere (laudes; voluntates hominum); quaerere [o, sivi, situm] (imperium flagitio quaesītum); acquirere (amicos; plurimum venerationis alicui); conquirere (dignitatem); comparare [1]; emere [o, emi, emptum] (купить); mercari [or, atus sum] (fundum ab [de] aliquo; aliquid magno pretio; Eam de praedone vir mercatur pessumus); trahere [o, xi, ctum] (lapidis figuram); tenēre [eo, ui, tentum] (auctoritatem); invenire [io, veni, ventum]; reperire [io, ii, rtum]; merēre [eo, ui, itum]; adipisci [or, adeptus sum]; adjungere [o, nxi, nctum]; curare [1];

+ осенью это растение приобретает своеобразный облик autumno haec planta habitum proprium accipit;

+ молоко и мясо животных, питавшихся полынью, приобретает чрезвычайно горький вкус lac et caro animalium Absinthio pastorum saporem amarissimum acquirit; emere;

+ приобрести в ком-л. друга (союзника) adjungere sibi aliquem amicum;

+ приобретённые свойства proprietates acquisitae;

приобретение acquisitio [onis, f]; quaestus [us, m]; acceptus [us, m]; acceptio [onis, f]; comparatio [onis, f]; emptio [onis, f] (mercium; agrorum); adeptio [onis, f] (boni; bonorum; filii); +выгодное приобретение acquisitio lucrativa;

приобщать associare [1]; addere [o, didi, ditum]; adjungere [o, nxi, nctum]; adjicere [io, jeci, jectum]; applicare [1] (juventam frugalitati);

припарка cataplasma [atis, n];

приоритет prioritas [atis, f];

приостанавливать, приостановитьretinēre [eo, ui, tentum]; sustinēre;

приостанавливаться, приостановиться conquiescere [o, evi, etum];

припадок accessus [us, m]; accessio [onis, f]; temptatio [onis, f] (morbi); tentatio [onis, f];

припасы copiae [arum, fpl]; commeatus [us, m]; frumentum [i, n];

+ съестные припасы victualia (pl);

припаять applumbare [1]; ferruminare [1];

приписать adscribere [o, psi, ptum]; postscribere; inscribere; tribuere [o, ui, utum] (aliquid ignaviae); attribuere; delegare [1]; addere [o, didi, ditum]; trahere [o, xi, ctum] (decus alicujus reiad aliquem); vertere [o, rti, rsum] (omnium causas in deos); transferre [fero, tuli, latum]; subnotare [1] (aliquid in inferiori linea); applicare [1] (crimen alicui);

+ всё плохо обдуманное приписывалось доблести omnia non bene consulta in virtutem trahebantur;

+ приписывать кому-л. честь победы victoriae decus ad aliquem vertere;

+ все преступления приписать кому-л. transferre cuncta flagitia in aliquem;

приписка additamenta [orum, npl]; subscriptum [i, n]; postscriptum [i, n];

приплод suboles [is, f] (producere subolem; suboles gregis);

приплыть annare [1]; annatare [1]; appellere [o, puli, pulsum]; invehere [o, xi, ctum];

приплюснутый depressus [a, um];

приподнять subducere [o, xi, ctum] (tunicam; supercilia); tollere [o, sustuli, sublatum]; sublevare [1];

припой ferruminatio [onis, f];

приполярный parapolaris [e]; circumpolaris [e];

припоминать reminisci [or,-]; commemorari [or, atus sum]; memoriam repetere [o, ii, itum]; recognoscere [o, gnovi, gnitum];

+ я с трудом припоминаю латинские слова vix subeunt ipsi verba Latina mihi;

приправа condimentum [i, n] (cenas condimentis condire; cibi condimentum est fames); aroma [atis, n];

припрятать comprimere [o, pressi, pressum] (annonam; frumentum); celare [1];

припухлостьtumor [oris, m] (oculorum);

припухший turgidus [a, um]; turgidulus [a, um];

Приравнивать adaequare [1]; aequiparare [1]; aequare [1] (aliquem alicui); parem ponere [o, posui, positum];

+ приравнивать кого-л. к кому-л. exaequare aliquem cum aliquo, alicui;

+ приравнивать Филиппа к Ганнибалу aequarePhilippum Hannibali;

природа natura [ae, f]; rerum natura; res [rerum, fpl] (rerum contemplatio); mundus [i, m]; vis [is, f]; physis [is, f];

+ в соответствии с велением природы naturā admonente;

+ усердно наблюдающий природу cupidus in perspicienda rerum natura;

природный naturalis [e]; a natura provectus [a, um]; vivus [a, um];

прирождённый natus [a, um]; nativus [a, um]; proprius [a, um] ac naturalis [e];

прирост augmentum [i, n]; auctus [us, m]; adaugmen [inis, n]; incrementum [i, n]; crementum [i, n] (corporum; lunae); accessio [onis, f]; accessus [us, m]; amplificatio [onis, f];

приручать domare [o, ui, itum] (leones et tigres ad mansuetudinem); edomare; domitare [1] (boves [e]lephantos); mansuefacere [io, feci, factum]; subigere [o, egi, actum] (beluam; subacta cervix juvencae; taurum);

приручение domitura [ae, f];

прирученностьdomita mansuetudo [inis, f];

прирученныйmansuetus [a, um]; domitus [a, um];

присваивать sibi arrogare [1] (vindicare [1]); suum facere [io, feci, factum]; invadere [o, vasi, vasum] (in alienam pecuniam; regnum; imperium); (мошнннически) inconciliare [1] (copias alicujus); decerpere [o, psi, ptum] (nihil sibi de aliqua re); assumere [o, mpsi, mptum] (sibi nomen); capere [io, cepi, captum] (pecuniam ex hostibus; agros de hostibus); suscipere [io, cepi, ceptum] (tantum sibi auctoritatis); vindicare [1] (sibi) (decus belli ad se); usurpare [1] (alienam possessionem; caelestes honores); tribuere [o, ui, utum] (nomen terris); trahere [o, xi, ctum];

+ присвоить себе роль полководца sumere sibi imperatorias partes;

+ присваивать тайком furari; arrogare; asserere; corripere; decerpere;

присвоение possessio [onis, f]; suppresio [onis, f];

+ присвоение судебных судебных издержек suppresiones judiciales;

присесть subsidere [o, sedi, sessum] (adversus emissa tela); considēre [eo, sedi, sessum]; assidere;

прискорбныйacerbus [a, um] (mors); tristis [e] (nuntius; bellum);

прислать communicare [1]; mittere [o, misi, missum]; submittere;

прислонить reclinare [1]; acclinare [1]; applicare [1] (moenibus scalas);

прислонитьсяapplicari/se applicare (ad arborem; toro);

прислуга ministri [orum, mpl]; famuli; ancillae [arum, fpl]; ministerium [ii, n]; servi; servae;

прислуживать administrare [1]; ministrare [1]; subservire [4] (alicui); famulum esse; famulari [or, atus sum];

+ прислуживать кому-л. при жертвоприношении administrare alicui ad rem divinam;

прислужник servitor [oris, m]; famulus [i, m];

прислужница famula [ae, f]; ancilla [ae, f];

прислушиваться subauscultare [1]; auscultare [1]; exaudire [4];

присматриваться inspicere [io, spexi, spectum]; observare [1];

присниться obvenire [io, veni, ventum] alicui somnio;

присовокупить subjungere [o, nxi, nctum] (praeces);

присоединить adjicere [io, jeci, jectum] (aggerem ad munitionem; ad bellicam gloriam laudem doctrinae); adjungere [o, nxi, nctum] (Ciliciam ad imperium; agros civitati); conjungere; injungere; subjungere; associare [1]; coadunare [1]; addere [o, didi, ditum] (injuriae contumeliam); suggerěre [o, gessi, gestum] (ratiunculas sententiae); subnectere [o, nexui, nexum] (fabulam); connectere; attribuere [o, ui, utum]; supponere [o, posui, positum]; aggregare [1];

присоединиться adjici [ior, jectus sum]; adjungi [or, junctus sum]; adjungere [o, nxi, nctum] se (alicui); associari [or, atus sum]; assentire [4]; accedere [o, cessi, cessum] (alicui; opinioni alicujus); supervenire [io, veni, ventum] (alicui); subscribere [o, psi, ptum] (odiis accusationibusque Hannibalis); se applicare [1] (ad aliquem quasi patronum);

+ присоединиться к похоронному шествию in funus accedere;

приспособление accomodatio [onis, f]; adaptatio [onis, f]; apparatus [us, m];

приспособленныйaptus [a, um]; accomodatus [a, um]; idoneus [a, um];

приспособить accommodare [1] (sumptūs ad mercedes); adaptare [1]; aptare;

Приспособитьсяse aptare [1]; se adaptare; se accomodare;

+ всячески приспособляться к любым обстоятельствам naturam suam huc et illuc torquēre ac flectere;

приставание subigitatio [onis, f];

приставать subigitare [1] (aliquem, aliquam); terebrare [1]; adhaerēre [eo, haesi, haesum]; inhaerēre;

+ пристать к берегу appellere (ad litus); applicare;

+ пристать к неведомым берегам applicari ignotis oris;

+ приставать ( к человеку) instare;

приставить addere [o, didi, ditum] (alicui custodem); admovēre [eo, movi, motum] (ad moenia; gladium jugulo alicujus); supponere [o, posui, positum] (cultros); apponere; ponere; praeficere [io, feci, fectum]; applicare [1] (moenibus scalas; per rimam oculum curiosum);

приставка praeverbium [ii, n]; praefixum [i, n]; appositio [onis, f]; additamentum [i, n];

пристально observate; oculis rectis;

+ пристально смотреть oculos defigere;

пристанище tectum [i, n]; mansio [onis, f]; deversorium [ii, n];

пристань portus [us, m];

пристойно decenter;

пристойность decentia [ae, f] (ordo et d.); decor [oris, m]; decorum [i, n];

+ перейти границы пристойности fines verecundiae transire;

пристойный decens [ntis] (amictus; ornatus; motus corporis); verecundus [a, um];

+ (это) не очень пристойно parum verecundum est;

пристраивать astruere [o, xi, ctum];

пристрастие studium [ii, n]; affectus [us, m]; amor [oris, m]; cupiditas [atis, f] (sine amore et sine cupiditate judicare); partium studium; inclinatio [onis, f]; praejudicium [ii, n];

+ пристрастие к (всему) иноземному studia externa;

пристрастно cupide (condemnare aliquem);

пристрастный cupidus [a, um] (judex; testis);

пристройка proaulium [ii, n];

приступoppugnatio [onis, f]; impetus [us, m]; temptatio [onis, f] (morbi);

+ город трудно взять приступом urbs difficilem oppugnationem habet;

+ идти на приступ succedere (ad castra hostium);

приступать inchoare [1]; coepisse [coepi]; accedere [o, cessi, cessum] (ad aliquid); inire [eo, ii, itum]; ingredi [ior, gressus sum];

присудить decernere [o, crevi, cretum] (alicui praemium); addicere [o, xi, ctum]; judicare [1]; consciscere [o, scivi, scitum]; irrogare [1];

присутственныйfastus [a, um];

+ присутственные дни fasti;

присутствие praesentia [ae, f]; conspectus [us, m] (in conspectu Praetoris injuriam facere);

+ в твоём присутствии te praesente, te vidente;

присутствовать adesse [adsum, affui]; assistere [o, adstiti]; interesse;

присутствующий praesens [ntis]; superstes [stitis];

присущий proprius [a, um];

присыпка sympasma [atis, n];

присяга jusjurandum [jurisjurandi, n]; juramentum [i, n]; sacramentum [i, n];

присягать jurare [1]; jus jurandum dare [do, dedi, datum];

притаить (дыхание) animum continēre [eo, ui, tentum];

притащить adtrahere [o, xi, ctum]; retrahere;

притворить adducere [o, xi, ctum] (ostium cellae);

притворноficte; simulate; per simulationem;

притворный simulatus [a, um]; assimulatus [a, um]; assimulaticius [a, um]; falsus [a, um] (lacrimula; gaudium); fictus [a, um]; personatus [a, um]; theatralis [e] (humanitas);

+ притворное и далёкое от естественного affectata et parum naturalia;

притворство simulatio [onis, f]; dissimulatio [onis, f]; commentum [i, n]; fucus [i, m];

+ оставить притворство abrumpere dissimulationem;

+ никакое притворство не может продолжаться долго nec simulatum quidquam potest esse diurnum;

притворщик simulator [oris, m]; dissimulator [oris, m]; fictus [a, um];

притворятьсяsimulare [1] (in amicitia nihil fictum est, nihil simulatum); assimulare [1]; affectare [1]; mentiri [ior, itus sum]; se facere [io, feci, factum] (se facere alias res agere);

+ притвориться мёртвым simulare mortem;

+ притвориться плачущим simulare lacrimas;

+ притворяться спящим vigilanti stertere naso;

притеснение oppressio [onis, f]; repressio [onis, f];

притеснитель oppresso [oris, m]r; vexator [oris, m]; infestus [a, um];

притеснять premere [o, pressi, pressum]; opprimere; reprimere; urgēre [eo, ursi,-]; vexare [1]; afflictare [1] (Batavos); subigere [o, egi, actum] (aliquem inopiā; bello); calcare [1] (libertatem; gentem); injuriare [1]; circumvenire [io, veni, ventum];

притирание affrictus [us, m];

приток affluentia [ae, f]; affluxio [onis, f];

+ притоки fluvii accolae;

притом insuper; praeterea; atque; idem;

притон praesaepis (f/pl); praesaepium [ii, n]; receptaculum [i, n]; stabulum [i, n] (flagitii);

притуплять terere [tero, trivi, tritum] (ferrum);

притупляться torpere [eo, ui,-] (ingenium torpet); hebescere [o,-,-];

+ притупившийся вкус torpens palatum;

притягивать trahere [o, xi, ctum] (magnes ferrum trahit); attrahere; allicere [io, lexi, lectum];

притязать assumere [o, mpsi, mptum] (sibi nihil); affectare; sibi vindicare;

приукрашиватьaberrare [1] in melius; fucare [1] (probitas non fucata forensi specie);

приумножать adaugēre [eo, auxi, auctum] (bonum; numerum); amplificare [1]; multiplicare [1];

приунывший afflictus [a, um]; submaestus [a, um];

+ ободрять приунывших excitare (recreare) afflictos;

приунытьtardari [or, atus sum] animo;

приусадебный участок praediolum [i, n] privatum;

приучитьafficere [io, feci, fectum]; suescere [o, evi, etum]; insuescere; consuefacere;

+ тело должно быть так приучено, чтобы… corpus ita afficiendum est, ut…

приучиться suescere [o, evi, etum]; adsuescere; discere [o, didici, doctum]; studere [eo, ui,-];

+ с детства приучаться к суровой трудовой жизни ab parvulis labori ac duritiae studere;

прихлебатель scurra [ae, m]; parasitus [i, m];

приход adventus [us, m] (alicujus); ventio [onis, f]; accessus [us, m]; aditus [us, m]; ingressus [us, m]; acceptum [i, n];

+ что означает твой приход сюда? Quid tibi huc ventio est?

+ приход и расход accepta et data (expensa); acceptum atque expensum;

+ записать на (в) приход in acceptum referre;

приходить venire [io, veni, ventum] (domum ad aliquem; Romam); advenire; obvenire; pervenire; adire [eom ii, itum] (ad urbem); accedere [o, cessi, cessum]; se afferre [fero, tuli, latum], afferri [feror, allatus sum] (ad aliquem locum); se agere [o, egi, actum]; agi [or, actus sum]; esse [sum, fui];

+ не в добрый час пришел я сюда haud auspicato huc me attuli;

+ когда приходит старость quum ad senectam ventum est;

+ приходить вовремя, кстати bene venire;

+ ко мне рано утром пришёл Дионисий ad me bene mane Dionysius fuit;

+ приходить в голову subire (in mentem); succurrere;

+ приходить в оцепенение torpescere;

+ приходить в ветхость obsolescere; collabi;

+ приходить в изумление obstupescere;

+ приходить в себя exoriri;

+ приходить в упадок senescere; dilabi;

+ приходить к чему-л. obvenire;

+ приходить на помощь auxiliari; subvenire; succurrere; supervenire;

+ приходить назад redire; remeare; reverti;

+ приходить неожиданно supervenire;

+ приходить с визитом salutare; visitare;

приходской (священник) parochus [i, m];

прихожая vestibulum [i, n]; proaulium [ii, n];

прихотливый fastidiosus [a, um] (aurium sensus);

прихотьlibido [inis, f]; libitus [us, m]; pica [ae, f];

прихрамывать claudicare [1];

прицепить suspenděre [o, ndi, nsum] (aratra jugo suspensa); inhamare [1];

причал ora [ae, f]; pulvinarium [ii, n]; appulsus [us, m] (navis);

причалить navem religare [1]; navem deligare [1]; navem appellere [o, appuli, pulsum]; applicare [1];

причастие participium [ii, n] (term gram.); (святое) communio [onis, f]; cena [ae, f] sacra; cena [ae, f] Domini;

причастность participatio [onis, f]; communio [onis, f];

причастныйconsors [rtis]; particeps [cipis]; affinis [e];

причёска capillitium [ii, n]; ornatus [us, m] capillorum;

причесать crines ornare [1]; capillos ornare;

причина causa [ae, f] (belli; perspicua; probabilis); titulus [i, m]; semen [inis, n]; materia [ae, f]; momentum [i, n];

+ существенная причина causa causans;

+ фактическая причина res;

+ формальная причина causa formalis;

+ материальная причина causa materialis;

+ причина смерти causa mortis;

+ быть причиной чьей-л. смерти titulum mortis alicujus habere;

+ случайная причина causa occasionalis;

+ по причине causā;

+ по этой причине qua causa, hac de causa, qua de [ex] causa, ob eam causam;

+ по указанной выше причине causa qua supra;

+ нет причины, чтобы nihil est quod (cur, quamobrem);

+ без всяких причин nullis causis;

+ прямые и косвенные (побочные) причины causae proximae et adjuvantes;

+ быть причиной in causa esse;

+ указывать причину causam afferre;

+ в чём причина, что… quid causae est, quin…

+ согласиться с (удовлетвориться) объяснением причины accipere causam;

+ действующие причины res efficientes;

причинный causalis [e];

+ причинная связь conjunctio causalis;

причинять facessere [o, ivi, itum] (alicui periculum); afficere [io, feci, fectum] (aliquem aliquā re); conficere; facere [io, feci, factum] (dolorem alicui); inferre [fero, tuli, latum]; exciēre [eo, ivi, itum]; immittere [o, misi, missum]; importare [1]; incutere [io, cussi, cussum]; injungere [o, nxi, nctum]; inurere [o, ussi, ustum]; miscēre [eo, ui, mistum/mixtum]; objicere [io, jeci, jectum];

+ причинять насилие violare [1]; vim facere [io, feci, factum];

причислять annumerare [1]; tribuere [o, ui, utum]; reponere [o, posui, positum]; aggregare [1]; allegare [1];

причитаться deberi [eor, debitus sum] (pecunia debetur alicui);

причудливый daedalus [a, um]; mirus [a, um]; mirabilis [e];

пришелец advena [ae, m]; adventor [oris, m]; transvena [ae, m];

пришить assuere [o, ui, utum];

пришлый adventicius [a, um]; inquilinus [a, um];

пришпорить (коня) auferre [fero, tuli, latum] calcaribus equum; addere [o, didi, ditum] calcar [calcaria] alicui; calcaria equo subdere; stimulare [1] (equum calcaribus); calcaribus equum concitare [1];

приютhospitium [ii, n]; perfugium [ii, n]; tectum [i, n];

приютить excipere [io, cepi, ceptum] (aliquem hospitaliter);

приятель familiaris [e]; sodalis [e]; amicus [a, um];

приятельскийsocialis [e]; familiaris [e]; sodalis [e]; amicus [a, um]; amicabilis [e];

приятно volup, volupe; suaviter; dulciter; jucunde; amoene;

+ желаю вам приятно провести время facite vostro animo volup;

+ мне было приятно, что в нашем государстве есть такой превосходный муж voluptatem cepi tam ornatum virum fuisse in nostra re publica;

приятностьsuavitas [atis, f]; lepos [oris, m]; venustas [atis, f]; amoenitas [atis, f]; voluptas [atis, f]; jucunditas [atis, f]; gratia [ae, f]; laetitia [ae, f];

приятный gratus [a, um]; amoenus [a, um]; complacitus [a, um]; exoptabilis [e]; exoptatus [a, um]; idoneus [a, um] (idoneum oculis spectaculum); placibilis [e]; acceptus [a, um] (maxime plebi a.; servus apud aliquem acceptissimus); bellus [a, um] (homines; locus; fama; vinum); festivus [a, um] (puer; senex); voluptuosus [a, um]; suavis; jucundus [a, um]; dulcis [e]; amabilis [e]; facetus [a, um]; lepidus [a, um]; delectabilis [e]; delicatus [a, um]; optatus [a, um]; scitus [a, um]; probatus [a, um];

+ приятно сознание оконченного труда jucundi acti labores;

+ мне приятны эти похвалы faveo laudibus istis;

проde;

проба proba [ae, f]; temptatio [onis, f] (perseverantiae), tentatio [onis, f]; tentamen [inis, n]; experimentum [i, n]; periculum [i, n]; specimen [inis, n]; scaenicae aptitudinis exploratio [onis, f]; probatio [onis, f] scaenica;

пробежать facere [io, feci, factum] (iter; cursu quinquaginta stadia); currere [o, cucurri, cursum]; percurrere; transcurrere; decurrere; pervolare [1]; radere [o, rasi, rasum];

+ пробежать глазами recensēre [eo, ui, censum];

пробел lacuna [ae, f]; locus [i, m] vacuus;

пробираться subintrare [1]; eniti [or, enisus sum]; prorepere [o, psi, ptum]; furtim venire [io, veni, ventum];

пробирка cylindrum [i, n] (culturale); tubus [i, m] (culturalis); vitrum [i, n];

пробитый pertusus [a, um];

пробитьextundere [o, ndi, sum] (frontem calcibus); pertundere; transfigere [o, xi, xum]; trajicere [io, jeci, jectum]; transigere [o, egi, actum]; percutere [io, cussi, cussum]; perfringere [o, fregi, fractum]; perrumpere [o, rupi, ruptum]; perfodere [io, fodi, fossum] (murum);

пробка obturamentum [i, n]; suber [eris, n]; cortex [icis, m];

пробковый suberosus [a, um];

проблема problema [atis, n]; quaestio [onis, f]; deliberatio [onis, f];

проблематичный problematicus [a, um];

проблеск +первые проблески lumina sublustria (eloquentiae latinae);

пробный tentativus [a, um];

пробовать conari [or, atus sum]; temptare [1] (tentare) (pollice chordas); tangere [o, tetigi, tactum] (cibos dente); experiri [ior, rtus sum]; explorare [1]; periclitari [or, atus sum]; probare [1]; degustare [1];

пробрать castigare [1] (aliquem);

+ пробрать кого-л. за медлительность (вялость) segnitiem alicujus castigare;

пробуждать suscitare [1] (tacentem Musam); exsuscitare [1]; expergefacere [io, feci, factum];

пробуждатьсяexpergisci [or, experrectus sum]; somno excitari [or, atus sum];

пробуждение evigilatio [onis, f]; suscitatio [onis, f];

пробуравить perforare [1];

пробуравленный terebratus [a, um];

пробыть commorari [or, atus sum];

провеивать eventilare [1] (frumentum);

провал voratrina [ae, f] (terrarum); ruina [ae, f]; lapsus [us, m]; labes [is, f];

провалиться corruere [o, ui, utum]; concidere [o, cidi,-]; per locum cadere;

+ провалиться бы этим эдилам! Male eveniat aedilibus!

проведение ductus [us, m]; perductio [onis, f];

проверенный spectatus [a, um]; recensitus [a, um];

проверить recensēre [eo, ui, censum];

проверка examinatio [onis, f]; inspectio [onis, f];

проверять recognoscere [o, gnovi, gnitum]; examinari [or, atus sum]; revidēre [eo, -,-]; inspicere [io, spexi, ctum]; perscrutari [or, atus sum];

проветривать eventilare [1] (aëra); ventilare; vento exponere [o, posui, positum];

провиант frumentum [i, n]; alimentum [i, n]; victus [us, m]; cibaria [orum, n]; commeatus [us, m];

провизия frumentari [orum, n]; victus [us, m]; commeatus [us, m]; alimentum [i, n];

провинитьсяpeccare [1] (in [erga] aliquem; in aliquo); se culpae submittere [o, misi, missum]; committere; culpam admittere;

+ в чём я провинился? Quid peccavi?

провинность noxia [ae, f] (noxiae poena par esto); peccatum [i, n];

+ прощать чью-л. провинность gratiam facere delicti;

провинциал provincialis [is, m];

провинциальный oppidanus [a, um]; provincialis [e];

провинция provincia [ae, f];

провод ductus [us, m] electricus;

+ соединительный провод funiculus junctivus;

проводить, провести conducere [o, xi, ctum] (aquam in unum lacum); inducere (aquam in domos); obducere; perducere; traducere; ponere [o, posui, positum]; perficere [io, feci, fectum]; conterere [o, trivi, tritum] (tempus in aliqua re; aliqua re); trahere [o, xi, ctum] (noctem sermone); extrahere (noctem vigiliis); agere [o, egi, actum] (cloacam sub terram, sub terra; vitam ruri; noctem quietam; aetatem in litteris); transigere; facere [io, feci, factum] (annum in aliqua re; aliquot dies unā); habere [eo, ui, itum] (vitam in obscuro; aetatem a re publica procul); transmittere [o, misi, missum] (tempus quiete); transire [eo, ii, itum] (annum quiete); (о заседаниях, собраниях) habere (contionem; senatum);

+ проводить время в занятиях conterere tempus in studiis;

+ провести всю ночь за игрой nocti ludum aequare;

+ провести границу limitem ponere, agere;

+ провести исследование examinationem perficere;

+ проводить без сна vigilare;

+ проводить влагу irrigare;

+ проводить воду derivare;

+ проводить время traducere; producere; degree; gerere;

проводник conductor [oris, m];

проводящий conductorius [a, um];

провожатый stipator [oris, m];

провожать comitari [or, atus sum]; prosequi [or, cutus sum]; reducere [o, xi, ctum]; producere; mittere [o, misi, missum];

провозvectura [ae, f];

провозвестник praeco [onis, m]; vates [is, m]; fatidicus [i, m];

провозгласить appellare [1] (aliquem victorem; regem); pronuntiare [1]; renuntiare [1]; proclamare [1]; citare [1]; salutari [or, atus sum]; consalutari [or, atus sum]; indicere [o, xi, ctum]; praedicare [1];

провозглашение praeconium [ii, n]; pronuntiatus [us, m]; proclamatio [onis, f];

провозить pervehere [o, xi, ctum]; transvehere; transportare [1];

проволока filum [i, n] ferreum, aeneum, metallicum;

проволочки: без проволочек brevi manu;

проворноstrenue; velociter; prompte; perniciter;

проворный strenuus [a, um] (vir fortis ac strenuus); citus [a, um] (sermo); velox [ocis] (juvenis; navis; jaculum; animus); alacer [cris, cre]; facilis [e]; praepes [petis]; properus [a, um]; promptus [a, um];

проворство velocitas [atis, f]; agilitas [atis, f]; pernicitas [atis, f];

прогалина pratulum [i, n];

проглатывание tractus [us, m] (continuus tractus aquarum);

проглотить vorare [1] (resinam ex melle); devorare; degluttire [4]; resorbēre [eo, psi, ptum];

+ молча проглотить обиду mussitare injuriam;

прогноз prognosis [is, f];

проголодаться adesurire; esurire [4];

проголосовать suffragium ferre [fero, tuli, latum];

прогонять domare [o, ui, itum] (frigus famemque); extrudere [o, trusi, trusum] (aliquem domo; foras; ex aedibus; a senatu); abigere [o, egi, actum]; exigere; subigere (hostes sub jugum); pellere [o, pepuli, pulsum] (aliquem patriā; praesidium ex arce; aliquem de moenibus; ab urbe; in exsilium); expellere; propellere; abstergēre [eo, rsi, rsum] (luctum; dolorem; metum); fugare [1]; effugare (aliquem); effundere [o, fudi, fusum]; submovere [eo, movi, motum] (hostes a porta; ex muro); ejicere [io, ejeci, ejectum]; deturbare [1];

прогорклый rancidus [a, um];

программа programma [atis, n];

+ компьютерная программа applicatio [onis, f];

программировать programmare [1];

программист programmator [oris, m] programmatrix [tricis, f];

прогресс progressus [us, m]; praegressus [us, m];

прогрессивный progressivus [a, um]; praegrediens [ntis]; progrediens [ntis];

прогуливаться obambulare [1]; ambulare (in hortis); deambulare; inambulare; spatiari [or, atus sum]; gestare [1];

прогулка ambulatio [onis, f]; spatium [ii, n];

продаваемый venalis [e] (horti; possessions; merces);

подаваться stare [o, steti, statum] (certo aere);

Продавец venditor [oris, m] (agri); alienator [oris, m];

продавщица venditrix [icis, f];

продажа venditio [onis, f] (bonorum); venus [us, m]; alienatio [onis, f];

+ совершить сделку продажи venditionem adimplere;

+ проскрипции и продажа имущества proscriptiones venditionesque; venditum;

+ торговая сделка состоит из купли и продажи constat negotiatio ex empto et vendito;

+ рабы, выставленные на продажу pueri venales;

+ пускать в продажу mittere sub titulum;

+ быть выставленным на продажу ire sub titulum; stare (certo aere);

продажный vendibilis [e] (capellae; milites); venalis [e] (horti; possessions; merces; scriptor; juris dictio, pretio); poscinummius [a, um] (oscula); empticius [a, um]; nummarius [a, um];

продать, продавать vendere [o, didi, ditum]; venum dare [o, dedi, datum]; expedire [4] (scruta; musti annonam); addicere [o, xi, ctum]; mancipare [1];

+ продать за бесценок rem exiguo pretio abjicere; abalienare (picturam);

+ продавать дёшево vendere parvo pretio, male;

+ дорого продать bene vendere; vendere grandi pecuniā, recte;

+ продавать не дороже, чем другие, а может быть и дешевле vendere non pluris quam ceteri, fortasse etiam minoris;

продвигать, продвинуть promovēre [eo, movi, motum]; proferre [fero, tuli, latum];

продвигаться, прогрессировать progredi [ior, grssus sum]; procedere [o, cessi, cessum]; serpere [o, psi,-];

продвижение processus [us, m]; progressus [us, m]; provectus [us, m];

проделка machina [ae, f]; furtum [i, n];

Проделать peragere; perficere;

продлевать, продлить laxare [1]; propagare [1]; continuare [1]; prorogare [1]; deferre [fero, tuli, latum];

продовольственный alimentarius [a, um];

продовольствие alimentum [i, n]; cibus [i, m]; cibaria [orum, npl]; victus [us, m] (victus vestitusque); victualia (n.pl); annona [ae, f]; commeatus [us, m]; frumentum [i, n];

+ иметь попечение о продовольствии annonae curam agere;

продолговатыйoblongus [a, um];

продолжатель frequentator [oris, m];

продолжать continuare [1]; prolongare [1]; pergere [o, rrexi, ctum]; persequi [or, cutus sum]; prosequi; insequi; perducere [o, xi, ctum]; producere; excipere [io, cepi, ceptum] (proelium); extendere [o, ndi, nsum/ntum];

продолжаться vivere [o, xi, ctum] (per omnia saecula); tenēre [eo, ui, tentum] (diu; per aliquot dies); pertinēre; procedere [o, cessi, cessum]; manēre [eo, nsi, nsum] (ad nostram aetatem; suo statu; bellum manet); permanēre;

+ дождь продолжался всю ночь imber per totam noctem tenuit;

продолжение continuatio [onis, f]; persecutio [onis, f]; perpetuitas [atis, f];

+ продолжение следует continuabitur;

+ являться продолжением continuat;

продолжительность diuturnitas [atis, f]; longinquitas [atis, f];

продолжительный diuturnus [a, um]; longus [a, um]; spatiosus [a, um]; assiduus [a, um]; magnus [a, um]; porrectus [a, um]; continuus [a, um];

продольный longitudinalis [e];

продувание perflatus [us, m];

продувать perflare [1];

продукт productum [i, n];

продуктивность productivitas [atis, f];

продуктивный productivus [a, um];

продукция productio [onis, f]; opus [eris, n]; procreatio [onis, f];

продырявить perforare [1];

продырявленный pertusus [a, um]; perforatus [a, um];

проездtransvectus [us, m]; transvectio [onis, f]; transitus [us, m]; vectura [ae, f];

+ право проезда jus [juris, n] vehendi;

проезжать transire [eo, ii, itum]; transcurrere [o, rri. Rsum]; metiri; permeare [1]; vehi [or, vectus sum];

проект ratio [onis, f]; adumbratio [onis, f]; forma [ae, f] (senatus consulti); suggestus [us, m]; sugestio [onis, f];

проесть devorare [1];

+ проесть всё состояние demittere censum in viscera;

проживать (прожить)habitare [1]; vivere [o, xi, ctum] (ad summam senectutem; ad centesimum annum); victitare [1]; degere [o, degi,-]; transigere [o, egi, actum]; (aetatem) traducere [o, xi, ctum]; versare [1]; consistere [o, stiti,-] (si quo constitit, non dico jure domicilii, sed tabernulam conducens); domicilium habere [eo, ui, itum]; permanere [eo, nsi, nsum]; conficere [io, feci, fectum]; exigere [o, egi, actum];habēre (vitam in obscuro; aetatem a re publica procul); transmittere [o, misi, missum] (vitam per obscurum);

+ прожить 80 лет vivere octoginta annos (annis);

+ проживший 60 лет qui post terga reliquit sexaginta annos;

+ я прожил две сотни лет, теперь живу третий век vixi annos bis centum, nunc tertia vivitur aetas;

+ прожить жизнь в умеренности modice vitam vivere;

+ прожить жизнь в большей безопасности (спокойнее) vivere vitam tutiorem;

+ прожить дольше положенного судьбой срока fata vivendo vincere;

прожилка vena [ae, f];

прожорливость abdomen [inis, n] (insaturabile); edacitas [atis, f]; voracitas [atis, f]; cibi aviditas [atis, f];

прожорливый edax [cis] (homo; animal; parasitus); vorax [cis] (homo; lupus); cibi avidus [a, um];

проза oratio [onis, f] (soluta, prosa); sermo [onis, m] pedester;

прозаическийsolutus [a, um]; pedester [tris, e]; prosaicus [a, um];

прозвать cognominare [1]; cognomen imponere [o, posui, positum];

прозвище cognomen [inis, n]; cognomentum [i, n]; agnomen [inis, n];

+ дать прозвище cognomen imponere;

+ к которому пристало прозвище «собака» cui canis cognomen adhaeret;

прозрачность pelluciditas [atis, f]; perspicuitas [atis, f]; transparentia [ae, f];

прозрачный diaphanus [a, um]; pellucidus [a, um]; translucens [ntis]; hyalinus [a, um]; aqueus [a, um]; vitreus [a, um]; transmittens [ntis] lumen; tenuis [e] (aqua); liquidus [a, um]; transparens [ntis];

+ делать прозрачным tenuare (aëra spissum);

проиграть perdere [o, didi, ditum] (litem; causam; multum in alea); vinci [or, victus sum];

+ игрок не перестанет проигрывать в надежде, что проигрывать не будет ne perdiderit, non cessat perdere lusor;

+ дело проиграно victa est causa;

произведение opus [eris, n]; opera [ae, f]; scriptum [i, n];

+ драматическое произведение fabula (ad actum scaenarum composita);

+ неумирающее произведение superstes opus;

+ произведения искусства fabrilia [orum, npl]; mechanica [orum, npl];

+ произведение на свет procreatio [onis, f]; fetus [us, m];

производитель producens [ntis, m]; fabricator [oris, m]; ergasterii dominus [i, m];

производительный productivus [a, um];

+ производительные силы vires productivae;

производить edere [o, edidi, editum]; generare [1]; gignere [o, genui, genitum]; parere [io, peperi, partum]; creare [1]; producere [o, xi, ctum]; educere; facere [io, feci, factum] (impetum in hostem; eruptiones ex oppido; incursionem; calorem); perficere [io, feci, fectum]; derivare [1]; comparare [1]; alere [o, ui, altum] (tellus herbas alit); committere [o, misi, missum]; concipere [io, cepi, ceptum]; seminare [1]; serere [o, sevi, satum]; excitare [1]; fabricari [or, atus sum];

+ производить в изобилии effundere [o, fudi, fusum];

+ производить взаимные расчёты pariare [1] (alicui);

+ производить впечатление movēre [eo, movi, motum]; pellere [o, pepuli, pulsum]; penetrare [1];

+ производить гадание по птицам auspicari [or, atus sum]; inaugurare [1];

+ производить на свет gignere; creare [1]; procreare; generare [1]; germinare [1];

+ производить смотр recensēre [eo, ui, censum]; lustrare [1];

производный derivatus [a, um]; derivativus [a, um];

производство producendi;

+ применяется для производства спирта ad spiritum producendum adhibetur;

производящий productor; editor;

+ производящий папирус papyrifer [era, um];

+ производящий потомство proletarius [a, um];

+ производящий сосны pinifer [era, um];

произволlibido [inis, f]; licentia [ae, f]; arbitrium [ii, n];

+ бросить, оставить что-л. на произвол случая subdere aliquid tempestatibus, casibus;

произвольный arbitrarius [a, um]; voluntarius [a, um]; spontaneus [a, um];

произносить pronuntiare [1]; appellare [1] (litteras; voces); facere [io, feci, factum] (verba); habēre [eo, ui, itum] (orationem; sermonem; verba); dicere [o, xi, ctum]; edicere; fari [or, atus sum]; nuncupare [1]; fundere [o, fudi, fusum];

+ произносить вступительное слово praefari [or, atus sum];

+ произносить для повторения praeire [eo, ii, itum];

+ произносить заклинание cantare [1];

+ произносить заключительную речь perorare [1];

+ произносить надгробное слово laudare [1];

+ произносить нараспев cantare [1];

+ произносить речь declamare [1];

произношение pronuntiatio [onis, f]; pronuntiatus [us, m]; vox [vocis, f] (rustica); dictio [onis, f]; appellatio [onis, f]; locutio [onis, f];

произойти usu venire [io, veni, ventum] alicui; accidere [o, cidi, -];

произрастание vegetatio [onis, f] (plantarum);

произрастать enasci; nasci [nascor, natus sum]; vigere [eo, ui, -]; crescere [o, evi, etum]; excrescere; germinare [1]; oriri [ior, ortus sum];

происки ambitus [us, m] (leges ambitu turbare); astutiae [arum, fpl]; supplantatio [onis, f]; fallacia [ae, f] (fallaciam / fallacias alicui ferre / afferre / portare / in aliquem intendere);

проистекать fluere [o, xi, ctum]; defluere; manare [1] (peccata manant ex vitiis); demanare; emanare;

происходить enasci [enascor, enatus sum]; nasci; exoriri; oriri [ior, ortus sum]; originem ducere [o, xi, ctum]; provenire [io, veni, ventum]; evenire (quod plerumque evěnit; persaepe evenit, ut…); fieri [fio, factus sum]; peragi [or, actus sum]; venire [io, veni, ventum] (из какого-л. рода de aliqua gente); initium sumere [o, mpsi, mptum] [facere] ab aliqua re; ab aliquo esse [sum, fui,-]; emanare [1]; concrescere [o, crevi, cretum]; exsistere [o, exstiti,-]; gignere [o, genui, genitum]; accidere [o, cidi, -];

+ как те, с которыми это уже произошло, так и те, с которыми произойдёт et ii, quibus evēnit jam, et ii, quibus eventurum est;

происходящийtractus [a, um] (ab isto initio); natus [a, um]; oriundus [a, um];

происхождение origo [inis, f]; ortus [us, m]; genus [eris, n] (nobile, plebejum); initia [orum, npl] (obscura); cunabula (n,pl: juris; urbis); stirps [stirpis, f] (incerta; homo Italicae stirpis); natio [onis, f]; radix [icis, f]; generatio [onis, f] [onis, f]; natalis [is, f]; partus [us, m]; principatus [us, m]; principium [ii, n]; profectio [onis, f];

+ грек по происхождению Graecus genere;

+ знатного происхождения и по отцу и по матери utrimque nobilis;

происшествие obvenientia [ae, f]; eventum [i, n]; eventus [us, m]; casus [us, m];

пройдоха stellio [onis, m]; stello [onis, m];

пройти см.проходить conficere [io, feci, fectum]; emetiri [ior, emensus sum];

прокажённый leproides [is, m,f]; leprosus [a, um];

проказа lepra [ae, f];

прокалывать fossare [1] (corpora telis); transfigere [o, xi, xum]; perfodere [io, fodi, fossum]; transfodere; perforare [1]; perterebrare [1];

прокапывать perfodere [io, fodi, fossum];

прокат conductio [onis, f];

+ брать на прокат mutuo sumere [o, mpsi, mptum]; conducere [o, xi, ctum];

прокисать coacescere [o, cui, -];

прокладывать munire [4]; munitare [1] (viam);

проклинать aliquem diris agere [o, egi, actum]; devovēre [eo, vovi, votum]; exsecrari [or, atus sum]; precari [or, atus sum]; detestari [or, atus sum];

проклятиеvomica [ae, f] (rei publicae); exsecratio [onis, f]; consecratio [onis, f]; preces [um, fpl];

проклятый sacer [cra, um]; devotus [a, um]; nefarius [a, um]; maledictus [a, um];

проконсул proconsul [is, m];

прокрасться subrepere [o, psi, ptum] (terror subrepit pectora);

прокуратор procurator [oris, m];

прокурор actor [oris, m] publicus;

пролежень decubitus [us, m];

пролетарий proletarius [ii, m];

пролетать volitare [1] (per aëra); praetervolare [1]; tranare [1];

пролив fretum [i, n]; euripus [i, m]; faux [faucis, f]; porthmos [i, m];

+ Берингов пролив fretum Beringianum;

проливать profundere [o, fudi, fusum]; effundere;

проливной improbus [a, um] (imber);

пролог prologus [i, m];

проложить, прокладывать aperire [4] (viam rectam; iter ferro); facere (viam sibi; semĭtam);

+ проложить себе дорогу (мечом) через стан (ряды) (врагов) agere limitem per agmen;

+ проложить морской путь viam per mare sternere;

проломperfossus [us, m]; patens [entis, n];

проломить extundere [o, tudi, tusum] (frontem calcibus); pertundere; perfringere [o, fregi, fractum]; trajicere [io, jeci, jectum];

промах mendositas [atis, f]; mendum [i, n]; menda [ae, f]; vitium [i, n] (ineuntis adulescentiae); ictus [us, m] irritus;

+ промахи, свойственные возрасту, с возрастом и проходят quod aetas vitium posuit, aetas auferet;

промедление cunctamen [inis, n]; cunctatio [onis, f]; mora [ae, f]; moramentum [i, n]; retardatio [onis, f]; tarditas [atis, f];

промежностьhypotaurium [ii, n];

промежуток interstitium [ii, n]; intervallum [i, n]; spatium [ii, n]; distantia [ae, f]; interjectus [us, m]; dilatio [onis, f]; discrimen [inis, n]; momentum [i, n]; mora [ae, f]; tempestas [atis, f];

+ через различные промежутки времени diverso temporis spatio;

+ промежутки между частицами interstitia inter massulas;

+ сквозь промежутки между пальцами per intervalla digitorum;

промежуточный medius [a, um]; distans [ntis]; intermedius [a, um]; interjectus [a, um]; interpositus [a, um]; interjacens [ntis];

промелькнуть emicare [1]; coruscare [1];

промерзающий pergelascens [ntis];

промоина locus [i, m] aqua cavatus; eluvies [ei, f];

промокательная бумага charta [ae, f] bibula;

промокнуть madefieri [fio, factus sum];

промотать perdere [o, didi, ditum] (fortunas suas); conterere [o, trivi, tritum]; abuti [or, usus sum] (rem patriam); barathro donare [1]; effundere [o, fudi, fusum]; profundere; consumere [o, mpsi, mptum]; dissipare [1];

+ промотать несметные богатства Herculis conterere quaestum;

промывание elutio [onis, f]; edulcoratio [onis, f];

промывать abluere [o, ui, utum]; diluere (dolia; os); eluere;

промысел quaestus [us, m];

промысловый artibus utilis [e];

промышленность industria [ae, f] (quaestuosa, machinalis);

+ применяется в парфюмерной промышленности adhibetur in industria unguentaria;

промышленный industrialis [e]; ad (machinalem) industriam pertinens [ntis];

пронзать fossare [1] (corpora telis); transfodere [io, fodi, fossum]; perfodere; confodere; suffodere; figere [o, xi, xum]; transfigere; percutere [io, cussi, cussum]; transire [eo, ii, itum] (praecordia fisso ligno); terebrare [1] (lumen telo acuto); trajicere [io, jeci, jectum]; intrare [1]; peragere [o, egi, actum]; transverberare [1];

пронзительный acidus [a, um] (sonus); acer [cris, e] (tibia; sonitus); acutus [a, um]; acerbus [a, um] (stridor; vox);

пронизывающий percussibilis [e]; acer [cris, e] (frigus); acerbus [a, um] (frigus); penetralis [e];

проникать intrare [1]; subintrare [1]; penetrare [1]; insinuare; se insinuare [1]; invadere [o, vasi, vasum] (morbus in corpus alicujus invasit; malum in rem publicam invadit; pestilentia populum invasit; furor invasit alicui); ingerere [o, gessi, gestum]; perambulare [1]; tranare [1]; succedere [o, cessi, cessum] (aliquid, alicui rei); descendere [o, ndi, nsum]; illabi [or, lapsus sum];

проницательность acies [ei, f] (animi, mentis); ingenii acumen [inis, n] / acies;

проницательный acer [cris, e] (ingenium); acutus [a, um]; perspicax [cis]; sagax [cis]; cordatus [a, um];

проносить transferre [fero, tuli, latum]; transportare [1];

проноситься volitare [1] (totā Asiā);

пропаганда divulgatio [onis, f]; propaganda [orum, n];

пропадать evanescere [o, nui,-]; perire [eo, ii, itum] (labor periit; tempus periit); deperiri; disperire; interire; liquescere [o, cui,-]; defluere [o, xi, ctum]; excidere [o, cidi,-](spes excidit); occidere [o, cidi, casum]; amitti [or, amissus sum];

+ пропади я пропадом, если… ne sim salvus, si… salvus esse nolo, si…

+ пропади ты пропадом! I [abi] dierectus!

+ по мне пропади оно пропадом per me ista pedibus trahantur;

+ я пропал actum est de me; occisa esr haec res;

+ я окончательно пропал occidi atque interii;

+ мы были так поражены, что вся наша решимость пропала excidit omnis constantia attonitis (nobis);

пропасть praecipitium [ii, n]; praeceps [cipis, m]; vorago [inis, f]; voratrina [ae, f] (terrarum); barathrum [i, n]; locus [i, m] praeruptus; hiatus [us, m] (terrae); faux [faucis, f];

пропащий occisus [a, um]; profligatus [a, um];

пропеллер helica [ae, f];

пропискаhabitationis designatio [onis, f];

прописные буквы litterae capitales;

пропись praescriptum [i, n];

пропитание victus [us, m] (victus vestitusque);

+ добывать себе пропитание victum quaerere;

+ чтобы снискать себе пропитание vescendi causa;

пропитывать imbuere [o, ui, utum]; impraegnare [1]; tingere [o, nxi, nctum]; satiare [1];

проплешина calvitium [ii, n];

проповедник praedicator [oris, m]; nuntius [ii, m];

проповедоватьcanere [o, cecini, cantum]; praedicare [1]; depraedicare;

+ проповедовать евангелие evangelizare [1];

проповедьoratio [onis, f] sacra; homilia [ae, f];

проползать prorepere [o, psi, ptum];

прополис fucus [i, m] (пчелиный клей);

прополка runcatio [onis, f];

пропорционально pro rata (parte); proportionaliter;

пропорциональность aequitas [atis, f] (membrorum);

пропорциональный proportionalis [e];

пропорция portio [onis, f]; proportio [onis, f];

пропуск 1 lacuna [ae, f]; omissio [onis, f];

пропуск 2 syngraphus [i, m]; transitus [us, m];

пропустить, пропускать omittere [o, misi, missum]; praetermittere; mittere; permeabile esse; transmittere (exercitum per fines suos; imbres non transmittere; Junium mensem); intermittere; transire [eo, ii, itum] (multa); admittere (lucem in thalamos); transitum dare [o, dedi, dastum];

+ судно немного пропускает воду navis aliquantum aquae accĭpit;

прорастать germinare


3156558806264868.html
3156608476915495.html

3156558806264868.html
3156608476915495.html
    PR.RU™